صفحه اصلی - ابر ، اسفنج و ریباند مهدی
ابر و اسفنج

محصولات

الیافها

الیاف ها

محصولات

ابر و اسفنج

ریباند

محصولات

ریباند

#

تولید

ریباند

#

فروش

فروش

#

مشتریان

مشتریان

رزومه کاری

- سال ۱۳۷۶ تاکنون فروش ابر ، اسـفنج ، الیاف ، ویسکوز و بال فایبر (توپی) و ...

- سال ۱۳۸۹ تا کنون توليد ابرهای ریباند با دانسیته های مختلف از ۶۰ کیلوئی الی ۲۰۰ کیلوئی

مکانیزم تولید ریباند

  • آسیاب

  • میکس

  • پرس

  • برش

  • تاریخچه شرکت

    از سال ۱۳۷۶ تأسيس و فعاليت خـود را در زمينه فروش ابر و اسفنج ، الیاف ، ویسکوز و بال فایبر و از سال ۱۳۸۹ شروع به توليد ابرهای ریباند با دانسیته های مختلف از ۶۰ الی ۲۰۰ کیلوئی نمود